page_image

Npk 1 (12-4-6) + ME

Произведено од ДТУ „Агромаркет Игор“ дооел  Струмица

Во ова течно ѓубриво доминира Азот (N). Азотот (N)го стимулира растот и развојот, т.е ја зголемува вегетативната маса на растението. Присуството на Фосфор (Р) и Калиум (К) и микроелементите во составот го стимулираат цветањето, создавањето на цветни папки, гоење и зреење на плодовите, како и поголема отпорност на суша.

Доза на апликација: фолијарна апликација (со прскање) 0,2-0,3%, односно 200-300mL за 1декар. Фертиригација (со наводнување) 1-3Л за 1 декар.

Пред употреба ѓубривото добро да се промеша. Ѓубривото да се чува на температури повисоки од +80С.

Хемиски состав: Вкупен азот (N) -12%; Фосфор (P2O5)- 4%; Калиум(К2О)- 6%; Бор(В)-0,01%; Железо(Fe)-0,03%; Бакар(Сu)-0,001%; Манган(Мn)-0,01%; Молибден(Мо) -0,001%; Цинк (Zn) -0,01%

« врати се назад

Наши Партнери