page_image

N-Extra

N-Extra е течно ѓубриво, мешавина од азот и сулфур. Има големо влијание врз општиот раст, развој и плодоносење кај културите. Може да се применува кај сите земјоделски култури.

Ѓубривото се применува како преку почва преку системи за наводнување, така и фолијарно преку лист. За фолијарна апликација се препорачува да се употребува во концентрација од 0,2-0,5% раствор.

Хемиски состав: Вкупен азот (N) -25%; Сулфур(S) -10%

« врати се назад

Наши Партнери