page_image

Chelan Cu

Ова е доста ефективно бакарно течно ѓубриво, каде бакарот е во хелатна форма, а покрај органски азот содржи пептиде и протеини. Може да сеприменува кај сите земјоделски култури (во овоштарството да се применува пред почеток на вегетацијата). Оваа ѓубриво ги стимулира растителните ензими во разни реакциони процеси( карбохидратниот метаболизам), учествува во фотосинтезата и енергетските продукти и др. Неговата специфична активност овозможува кај растенијата да се појави и одредена отпорност кон инфекциите од паразитите и фитопатогени причинители на болести. Исто така спречува и појава на дефицит кај растенијата од елементите што ги содржи.

Состав:

 • Бакар( во хелатна форма)- 6.5%
 • Азот( органски)- 3.5%
 • протеини,
 • пептиде- 20%

Примена:

 • Генерална доза:
  Фертиригација: 1- 1.5 л/1000 м2
  Фолијарно: 75-150 мл/100 л вода
 • Винова лоза:
  Фолијарно: 100-150 мл/100 л вода во време на вегетација во повеЌе наврати.
 • Домати, пипер, компир:
  Фертиригација: 1 л/1000 м2 Фолијарно: 100-150 мл/100 л вода, со повеќе апликации.
 • Краставици, бостан, дињи:
  Фолијарно: 75-100 мл/100 л вода; Фертиригација: 1 л/1000 м2
 • Моркови:
  Фолијарно: 75-100 мл/100 л вода
« врати се назад

Наши Партнери