page_image

Biolinfa

BIOLINFA е мешавина од високо концентриран органски азот и други органски материи (аминокиселини, пептиди, хумусни киселини и др.), како и од минерален K2O. Исто така со примена на BIOLINFA доаѓа до подобрување на микробната флора во самата почва, што пак предизвикува поголема и побрза деградација на органските материи од хумусот во почвата. На тој начин се подобрува созревањето на плодовите, како и зголемување на шеќерите во самите плодови, конзистентност и боја на плодовите и подобро чување на плодовите по бербата.

            Дозирање, начинот и времето на примена

Култури

Дозирање

Број и време на

апликации

Овошни дрвја, цитрус, маслини, грозје

фолиарно

100-300 мл. во 100 Л вода

Фертиригација 1-3 Л на 1 декар

2-4  во фаза на вегетативно обновување, и повторно  во текот на гоење на плодовите на 2-3 недели интервал

Зеленчук

3-4; пред пресадување,а во текот на гоење и зреење на

2-3 недели интервал

Цвеќе и украсни растенија

2-3, по пресадување и во текот на целиот циклус на 3-4 недели интервал

 

Хемиски состав: Органски азот (N)–3%; Калиум оксид (K2O) растворлив во вода– 5,8%; органска материја-34,2%

« врати се назад

Наши Партнери