page_image

BASIC 12-4-6 + T.E

Ова е течно НПК ѓубриво со доминантен азот. Поволниот хемиски состав му овозможува да се применува кај сите растителни култури. Сите елементи се со врвен квалитет и во хелатна форма, што пак овозможува подобро усвојување од страна на самите растенија. Биоактивните фактори во овој производ овозможуваат максимална апсорпција на макро и микро елементите од страна на самите растенија.

Состав:

 • Вкупен Азот - 12%
 • Цинк - 0.1%
 • Фосфор - 4%
 • Бакар - 0.1%
 • Калиум - 6%
 • Кобалт - 10ppm
 • Железо - 0.1%
 • Молибден - 10ppm
 • Магнезиум - 0.1%

Примена:

 • Генерална доза: (1-3 апликации)
 • Домати, пипер, компир:
  Фертиригација (наводнување): 2-3 л/1000 м2, по 7-10 дена да се повторува во повеЌе интервали.
  Фолијарно (со прскање ): 200-300 мл/100 л вода на секој 7-10 дена во повеЌе наврати.
 • Лубеници, дињи, краставици:
  Фертиригација (наводнување): 2-4 л/1000 м2 по првите плодови, по 7-10 дена да се повторува во повеЌе интервали.
  Фолијарно (со прскање): 200-400 мл/100 л вода на секој 7-10 дена во повеќе апликации.
 • Овошје, винова лоза:
  Фертиригација (наводнување): 3-5 л/1000м2, по појавување на првите плодови, наредната примена со истите дози да се повтори по 15 дена.
  Фолијарно (со прскање): 300-500 мл/100 л вода, по 15 дена со истите дози да се повтори 1-2 пати
« врати се назад

Наши Партнери