page_image

Ariston +20KS

Произведено од ДТУ „Агромаркет Игор“ дооел Струмица

Ова течно ѓубриво ги содржи трите основни макробиогени елементи: азот, фосфор и калиум. Азотот е многу значаен при формирањето на вегетативната маса кај земјоделските култури. Фосфорот е еден од есенцијалните елементи потребни за правилна исхрана на културите. Калиумот е макробиоген елемент кој интензивно се користи во исхраната на растенијата.

Доза на употреба: фолијарна апликација (со прскање) 0,2-0,3%, односно 200-300mL за 1декар. Фертиригација (со наводнување) 1-3Л за 1 декар.

Пред употреба ѓубривото добро да се промеша. Ѓубривото да се чува на температури повисоки од +80С.

Хемиски состав: Вкупен азот (N) -3-5%; Фосфор (P2O5)-2-4%; Калиум(К2О)-19-21%; Бор(В)-0,01%; Железо(Fe)-0,03%; Бакар(Сu)-0,001%; Манган(Мn)-0,01%

« врати се назад

Наши Партнери