page_image

Ariston +30KS

Ова високо квалитетно течно ѓубриво содржи 30% калиум и 20% сулфур во тиосулфатна форма. Може да се примени кај сите растителни култури каде се јавува потреба од овие елементи, а особено во втората фаза на развој на растенијата (плододавање) каде врши: подобрување на бојата, аромата, шеќерите, забрзување на пораст на плодовите и др. Исто така добри резултати дава при стресни климатски ситуации, а за време на чување на плодовите тие подолго време остануваат квалитетни.

Примена:

 • Генерална доза:
  фолијарна - 200-250 мл/100 л вода
  Фертиригација: .5-1 л/1000 м2
 • Овоштарство:
  Фолијарно: 200-300 мл/100 л вода пред обојување на плодовите, а останатите апликации да се изведуваа на секој 15-20 дена.
 • Винова лоза:
  Фертиригација: 1-2 л/1000 м2
  Фолијарно: 200-300 мл/100 л вода пред појава на прошарокот.
 • Домати, пипер, компир:
  Фолијарно: 200-300 мл/100 л вода за време на формирање на плодовите
  Фертиригација: 2-3 л/1000 м2
 • Моркови:
  Фолијарно: 200-300 мл/100 л вода кога започнува формирањето на плодовите.

Состав:

 • Калиум- 30%
 • Сулфур- 20%
« врати се назад

Наши Партнери