page_image

Супстрати МИКС КААР

Компанијата МИКСКААР е основана 1994 година.

Има 12 тресетни ископнини на површина од 1 000  хектари.

Секојдневно се врши контрола по ЕN Систем.

Целиот тресет поминува низ лабораториска контрола, а на пакувањата стои RAL ознака за квалитет.

 

МИКСКААР  прави вашите растенија подобро  да растат!

« врати се назад

Наши Партнери