page_image

Супстрати Маки

Стандарден, повеќенаменски супстрат најчесто се произведува од комбинација на следните елементи:

  • Балтички тресет (светол и темен)
  • Пештерски тресет
  • Регулиран pH 5,5 - 6,5
  • Оквасувач 0,1-0,3 kb/m3
  • Додаток од N:P:K во ограничена мера и
  • Микроелементи

Во некои случаи по барање на корисникот се додава и чист глистерњак.

« врати се назад

Наши Партнери