Специјални мини пакувања за исхрана на растенијата во цвеќарството и градинарството

page_image

Yellow power

Микроелементи (EDTA)*

Азот ( N ) 4%                                                      Железо (Fe)  0,03%

Фосфор ( P2O5)  6%                                           Манган (Mn)  0,01%

Калиум ( К2О)  48%                                              Цинк (Zn)  0,02%

                                                                            Бакар (Cu) 0,001%       

                                                                          Бор ( В)  0,01%

                                                                       Молибден(Мо)0,001%

 

Тешки токсични метали (Pb, Cd, Cr)   нема

 

Упатство за употреба :

 5 гр. од Yellow power се раствара во 1,5 Л вода. Ѓубрето се препорачуваза подобро растење, развој и квалитет на приносите кај сите земјоделски култури.

« врати се назад

Наши Партнери