page_image

Chelan sol 30-10-10+T.E

Ова е целосно растворливо минерално-кристално ѓубриво со доминантна азотна компонента, без присуство на хлоридите.Микро елементите се во хелатна форма што овозможува брзо и лесно да се примаат од растенијата.

Ова ѓубриво може да се примени кај сите растителни култури каде што се форсира интензивниот раст и развој. При фолијарна апликација дозата на примена е 0,2-0,3% (200-300 гр во 100 литри вода), а при фертиригација со наводнување дозате е 20-25 кг на хектар.

« врати се назад

Наши Партнери