page_image

Chelan sol 16-8-32+2MgO + T.E

Ова е минерално високо квалитетно кристално ѓубриво со доминатна калиумова компонента, но исто така содржи и поголем процент на азот, притоа нема никакво присуство на штетни хлорати. Доза на примена при фолијарна апликација е 200-300 гр во 100 л вода, а при фертиригација (наводнување) дозата е 20-25 кг за хектар.

« врати се назад

Наши Партнери