page_image

Chelan sol 11-4-42+T.E

Ова е целосно растворливо кристално - минерално ѓубриво со доминатна калиумова компонента. Поради доминатност на калиумот го прави прикладно за употреба кај сите растителни култури при дефицит од овој елемент, или во втората фаза на развој на растенијата(при плододавање). Доза на примена при навиднување е 20-25 кг на хектар или при фолијарна апликација изнесува 200-300 гр во 100 л вода.

« врати се назад

Наши Партнери