page_image

Chelan sol 10-5-35+3MgO+T.E

Ова e целосно растворливо кристално минерално ѓубриво со доминатна калиумова компонента и микро елементи во хелатна форма, без присуство на штетни хлориди. Присуството на трите единици на магнезиум го прават уште поефикасно бидејќи магнезиумот кој влегува во состав на хлорофилот уште повеѓе ја забрзува фотосинтезата. Дозата при наводнување изнесува 20-25 кг за хектар, а при фолијарна апликација е 200-300 гр на 100 л вода.

« врати се назад

Наши Партнери