page_image

Chelan soi 13-39-13 + T.E

Ова е целоснорастворливо кристално- минерално ѓубриво со доминатна фосфорна компонента. Поради доминатноста на фосфорот оваа ѓубриво е добро да се применува во сите ситуации каде има дефицит на фосфор или каде треба да се стимулира создававање на цутните папки.

Исто така оваа ѓубриво е добро да се користи и при производство на расад каде фосфорот помага и при создавање на подобра коренова маса. Доза на примена при фертиригација е 20-25 кг на хектар или при фолијарна апликација изнесува 200-300 гр во 100 л вода.

« врати се назад

Наши Партнери