page_image

Nutrigold NPK 20-20-20 + TE

ова е минерално кристално ѓубриво кое не содржи штетни хлориди и е произведено од високо квалитетни суровини. Оваа ѓубриво обезбедува брзо примање на хранливите макро и микро елементи и може да се применува кај сите растителни видови во сите фази на развој. При фолијарна апликација се применува во доза од 200-400gво 100L вода, а при фертиригација дозата е 20-25kg/hа.

« врати се назад

Наши Партнери