page_image

Nutrigold NPK 11-40-11 + TE

 E целосно растворливо кристално-минерално ѓубриво со доминантна фосфорна компонента. Бидејќи е доминантен фосфорот најдобро би било оваа ѓубриво да се применува онаму каде што има дефицит на овој елемент, односно каде треба да се стимулира создавањето на цветни папки. За фертиригација дозата изнесува 20-25kg/hа, а при фолијарна апликација изнесува 200-400g во 100Lвода.

« врати се назад

Наши Партнери