page_image

NPK 5-16-24+10%SO3

Ова грануларно-минерално ѓубриво содржи 4 основни макробиогени елементи N, P, K и S. Елементите се застапени во различен сооднос, при што доминантна е содржината на макроелементот К. Поседува оптимални количества потребни хранливи материи за правилен раст и развој на растенијата.

Се применува за предсеидбената подготовка на почвата или во основната обработка во количина од 300 до 600kg/ha во зависност од видот на културата и плодноста на почвата.

Хемиски состав:  Вкупен азот (N) -5%; Фосфор (P2O5)- 16%; Калиум(К2О)- 24%; Сулфур (S) – 10%

Пакување:25kg

« врати се назад

Наши Партнери